dApp

dApp står för ”decentralized application”, eller decentraliserad applikation, är en applikation som körs på en decentraliserad plattform, såsom en blockchain. Till skillnad från traditionella applikationer som körs på en centraliserad server, är dAppar självständiga och distribuerade över hela nätverket av datorer som deltar i den decentraliserade plattformen.

I praktiken används ”dApp” för nästan alla blockchain-relaterade applikationer, oavsett hur decentraliserade de faktiskt är.

En dApp använder smarta kontrakt för att utföra kod på blockchain-nätverket och kan till exempel användas för att utföra finansiella transaktioner, hantera röstning eller spårbarhet. Dessa applikationer är öppna och transparenta, eftersom alla transaktioner och operationer som utförs inom dAppen är tillgängliga för alla att se.

De flesta dAppar byggs på plattformar som Ethereum, Cardano och andra decentraliserade plattformar. Dessa plattformar tillåter utvecklare att bygga dAppar utan att behöva oroa sig för infrastrukturen bakom nätverket, eftersom plattformen hanterar allt detta åt utvecklaren.

dAppar har potentialen att förändra sättet vi använder applikationer på genom att skapa en mer decentraliserad och transparent framtid. De kan också erbjuda ökad säkerhet och integritet genom att eliminera behovet av en centraliserad tredje part för att hantera användardata.