Proof of Stake

Vad är Proof of Stake?

Proof of Stake (PoS) är en konsensusmodell för att säkra en blockchain-nätverk. Istället för att använda datorkraft för att lösa komplexa matematiska problem som i Proof of Work (PoW), PoS ger användare med en viss mängd av kryptovaluta möjlighet att ”staka” sina medel för att få rätt att ta del i processen för att bekräfta transaktioner och skapa nya block. Jo högre staking desto större chans att få skapa ett block. Detta gör det mer energieffektivt och kostnadseffektivt jämfört med PoW. Det gör också det svårt för en ensam person eller grupp att manipulera nätverket eftersom det kräver en stor mängd av kryptovaluta för att få stor inflytande.